Yrityksen perustaminen 2024

Yrityksen perustaminen

Yrittäjyys on asia, joka on saattanut mietityttää jo pitkään, mutta olisiko ajatuksen aika toteutua tänä vuonna? Yrityksen perustaminen on asia, joka toisaalta hoituu vain muutamalla helpolla vaiheella, mutta sitä ennen on kuitenkin hyvä selvittää tiettyjä asioita. Tältä sivulta saat tietopaketin siitä, mitä uuden yrittäjän on hyvä tietää vuonna 2024.

Yrittäjyys on monelle ensisijainen tulonhankkimiskeino. Se on vaihtoehto palkkatyölle. Tuloja voi nykyään hankkia itselleen myös kevytyrittäjänä. Nämä ovat vaihtoehtoja säännöllisen elannon ansaitsemiseksi. Rahaa voi satunnaisesti hankkia myös pienillä sivutöillä vaikkapa uhkapelaamalla. Kuitenkin, vaikka moni suomalainen kasino tarjoaakin mahdollisuuksia voittoihin, ei sellaista voi laskea tulonhankkimiskeinoksi.

Toimiva, ajankohtainen idea

Yritystä perustettaessa on hyvä tarkkailla etukäteen markkinoita ja kilpailua. Mieti, mikä on ideasi. Mieti sen pohjalta, miten idea on parasta toteuttaa, jotta pärjäät kilpailussa. Huomioon kannattaa ottaa kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet ja käyttää niitä hyväksi omassa strategiassasi.

Luo liiketoimintasuunnitelma, jossa käsittelet kattavasti yrityksesi tavoitteet. Ota huomioon yrityksesi kohderyhmä ja luo kilpailustrategiat. Määrittele yrityksellesi myös taloudelliset ennusteet. Kaikki tämä auttaa sinua luomaan vahvaa liiketoimintaa.

Alkuvaiheilla kannattaa myös olla tietoinen lakisääteisistä velvollisuuksista. Tietoa on saatavilla runsaasti netistä. Selvitä, millaiset määräykset koskevat liiketoimintaasi ja varmista, että noudatat niitä.

Mikä yritysmuoto?

Yritysmuodon valitseminen on yksi ensimmäisistä vaiheista perustettaessa yritystä. Yritysmuotoja on useita ja niistä jokaiseen kannattaa tutustua hyvin ennen valinnan tekemistä. Valittu yritysmuoto vaikuttaa esimerkiksi verotukseen sekä siihen, miten voit nostaa palkkiota tai palkkaa.

Toiminimi sopii hyvin yksinyrittäjälle, jonka toiminta on pientä ja joka ei tarvitse yrityksen perustamiseen suurta pääomaa. Toiminimiyrittäjyydessä yritysidea perustuu usein yrittäjän omaan työpanokseen ja osaamiseen. Toiminimen mahdolliset velat lasketaan yrittäjän henkilökohtaiseksi velaksi.

Osakeyhtiö on toinen yleinen yritysmuoto. Siinä voi olla useita omistajia. Elinkeinonharjoittaja nostaa tulonsa osakeyhtiöltä palkkana. Lisäksi osakeyhtiö on vastuussa yrityksen veloista.

Avoin yhtiö sopii yrittäjälle, joka haluaa jakaa yritysvastuun toisen tai useamman yhtiökumppanin kanssa. Kaikki yhtiömiehet ovat yhtä lailla vastuussa yrityksen asioista.

Kommandiittiyhtiö sopii yrittäjälle, joka haluaa saada mukaan sijoittajan. Sen perustamiseen vaaditaan vähintään kaksi henkilöä. Näistä toinen on vastuunalainen ja toinen äänetön. 

Äänettömän yhtiömiehen tulee antaa yritykseen rahallinen panostus, kun taas vastuunalaisen tulee antaa oma työpanoksensa.

Osuuskunta sopii esimerkiksi käsitöitä tekevälle. Omia tuotteita tai palveluja myydään asiakkaille osuuskunnan kautta..

Franchisingissa ollaan osana suurempaa ketjua, hoitaen omaa yhtä tai useampaa yksikköä. Tämä sopii yrittäjälle, joka on valmis toimimaan mieluiten valmiin konseptin kanssa.

Kevytyrittäjyys on toimintaa, jossa työtä tehdään yrittäjämäisesti. Voit myydä esimerkiksi palveluja asiakkaille siten, että laskutuspalvelu laskuttaa asiakasta, hoitaa asiaankuuluvat verotukset ja muut vähennykset ja maksaa tulot sinulle palkkana. Kevytyrittäjä ei ole virallinen yritysmuoto, mutta sanaa käytetään yleisesti kuvaamaan tällaista työmuotoa.

Kirjanpito itse vai kirjanpitäjällä?

Kirjanpito on yksi tärkeimmistä yrityksen velvollisuuksista. On suositeltavaa hankkia hyvä kirjanpitäjä, mutta työn voi hoitaa myös itse. Jos hoidat kirjanpidon itse, on oltava tietoinen kaikesta siitä, mitä kirjanpitoon kuuluu.

Kirjanpito on mahdollista tehdä yhdenkertaisesti tai kahdenkertaisesti. Näiden erona on, että kahdenkertaisessa kirjanpidossa tulot ja menot kirjataan kahteen kertaan: sekä debet- että kredit-tileille. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjataan yksinkertaisemmin tulot ja menot sen mukaan, milloin ne yritykselle kirjautuvat. Tämä voi tuottaa yrittäjälle itselleen epäselvyyksiä, mikäli asiakkaat maksavat laskuja kovin paljon myöhässä.

Kirjanpitäjä hoitaa koko työn puolestasi ja on pieni investointi. Yrittäjä toimittaa kirjanpitäjälle kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten laskut ja kuitit.

Alv-rekisteriin kuuluvan yrittäjän tulee tehdä arvonlisäveroilmoitus kuukausittain.

Yrityksen rekisteröinti vuonna 2024

Yritys tulee rekisteröidä PRH:n kaupparekisteriin ja mahdollisesti myös Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin. Mikäli yrityksesi liikevaihto tulee ylittämään 15 000 euron rajan, rekisteröi yritys myös alv-rekisteriin. Jälkimmäiseen voi rekisteröityä, vaikka liikevaihto jäisikin rajan alle.

Kun olet liittynyt ennakkoperintärekisteriin, yrityksesi asiakkaiden ei tarvitse huolehtia ennakonpidätyksistä.

Jos yritykseesi on tarkoitus palkata työntekijöitä, tulee yritys rekisteröidä lisäksi Verohallinnon työnajantarekisteriin.

Neuvontaa saatavilla

Uudelle yrittäjälle on saatavilla neuvontaa eri tahojen toimesta. Tietoa saa sekä verohallinnolta että esimerkiksi Yrittäjiltä. Tietoa voi tarvittaessa kysyä myös oman alueen työ- ja elinkeinotoimistolta.

Uuden yrittäjän on mahdollista suorittaa myös yrittäjäkurssi. Kurssilta saa hyödyllistä tietoa kaikesta yrittäjyyteen liittyvästä. Kursseja on tarjolla sekä netissä että fyysisesti eri kunnissa.