Yrityksen perustamisen ABC

Yrittäjä

Haluaisitko sinä alkaa yrittäjäksi? Onko sinulla loistava liikeidea, jonka haluaisit päästä toteuttamaan? Haluatko olla oma pomosi ja pitää kaikki langat käsissäsi?

Yrittäjän arki voi parhaimmillaan olla luovaa, vapaata ja inspiroivaa, mutta siihen kuuluu usein myös painava vastuu, epävarmuus sekä pitkät työpäivät. Yrittäjyys vaatii sitkeyttä, sitoutumista ja itsevarmuutta.

Kuka tahansa, joka uskoo itseensä ja ideaansa, voi ryhtyä yrittäjäksi. Yrittämiseen ei ole ikärajaa; voit aloittaa niin nuorena tai vanhana kuin itse haluat. Yrittäjäksi voi alkaa myös eläkeläisenä tai osa-aikaisesti.

Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon uuden yrityksen perustamisessa?

Yritysmuoto

Yritysmuoto määrittää miten yritys toimii käytännössä, joten se kannattaa valita tarkasti.

Yleisimmät yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, henkilöyhtiö, osakeyhtiö, ja osuuskunta.

Jos yrityksen toimintaa on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa, valitaan yritysmuodoksi usein osakeyhtiö. Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa yritykseen sijoittaneille tahoille voittoa.

Liiketoimintasuunnitelma:

Jokaisella yrityksellä kannattaa olla tarkasti laadittu idea ja suunnitelma. On hyvä selvittää markkinatutkimuksen avulla, olisiko mielessäsi olevalle liikeidealle kysyntää.

Selkeä liiketoimintasuunnitelma antaa konkreettisen selvityksen yrityksen tulevasta toiminnasta sekä sinulle itsellesi että yrityksen mahdollisille rahoittajille.

Budjetti

Budjetti

Budjetin laatimisessa täytyy olla realistinen. Minkälaisia kuluja on edessä seuraavan puolen tunnin aikana?

Budjettiin merkitään yrityksen perustamisen kustannukset, lupien hakemiset, vuokrat, palkat, laskut ja niin edelleen. Myös veroasiat pitää ottaa huomioon.

Lupa-asiat

Yritystoimintaa suunnitellessa täytyy ottaa huomioon mahdolliset lupa-asiat. Esimerkiksi lääkkeiden jakeluun ja alkoholin anniskeluun tarvitaan lupa.

Starttiraha

Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentuloa yrittämisen ensimmäisten kuukausien ajalta. Starttirahaa voi hakea TE-palvelusta.

Nimi

Yrityksen nimen keksiminen voi olla hauskaa tai hieman hankalampaa. Pääset käyttämään luovuuttasi. Nimen täytyy olla erottuva, mieleenpainuva ja hyvin liiketoimintaasi kuvaava.

Yrityksen nimen perään merkitään yritysmuodon tunnus, esimerkiksi Oy.

Alkupääoma

Se, tarvitaanko yrityksen perustamiseen pääomaa, riippuu täysin yhtiömuodosta. Nykyään osakeyhtiön voi perustaa ilman alkupääomaa, mutta ihan tyhjin käsin ei yritystoimintaan kannata heittäytyä, sillä voi kulua paljon aikaa, ennen kuin yritys alkaa tuottaa voittoa.

Rekisteröinti

Yrityksen perustaminen ilmoitetaan Verohallintoon ja Kaupparekisteriin joko sähköisesti tai lomakkeella. Liitä mukaan kaikki tarvittavat liitteet. Rekisteröinnistä peritään palvelumaksu.

Liiketila

Jos tarvitset liikeideasi toteuttamiseksi erillisen työtilan, kannattaa pohtia, olisiko tilan hyvä olla keskeisellä paikalla vai riittääkö jokin syrjäisempi kohde, jonka vuokra voi olla edullisempi. Kaupungin keskustassa sijaitsevien liiketilojen vuokrat ovat usein kalliita, mutta monelle liiketoiminnalle hyvä sijainti on elinehto. Työvälineet voi joko ostaa tai vuokrata.

Rahoitus

Yrityksen alku rahoitetaan omilla säästöillä tai lainarahalla. Voit hakea yritysluottoa pankista tai joltain luotettavalta lainanantajalta. Yritysluoton hakeminen on nykyään helppoa, nopeaa ja luotettavaa.

Markkinointi ja mainonta

Nykyään yrityksen markkinointi kannattaa suunnata pääosin nettiin. Tee yrityksellesi laadukkaat kotisivut sekä säännöllisesti päivittyvät sosiaalisen median tilit. Sosiaalisessa mediassa kilpailu on kovaa, joten kannattaa pyrkiä erottumaan massasta positiivisella tavalla.

Vakuutukset

Suurin osa yritysvakuutuksista on vapaaehtoisia. Vakuutusasioita miettiessä on hyvä kartoittaa, millaisia riskitekijöitä juuri kyseiseen yritystoimintaan saattaisi liittyä. Vastuu- ja vahinkovakuutusten ottaminen kannattaa lähes jokaisen yrityksen kohdalla. Voit harkita myös keskeytysvakuutusta, kiinteistövakuutusta, oikeusturvavakuutusta ja yrittäjän tapaturmavakuutusta.

Kirjanpito

Kirjanpitovelvollisuus kuuluu aivan jokaiselle yritykselle. Yksityiselle elinkeinoharjoittajalle saattaa riittää yhdenkertainen kirjanpito, mutta muiden täytyy pitää kahdenkertaista kirjanpitoa.

Mitä suurempi yritys on kyseessä, sitä monimutkaisempi kirjanpito on. Jokainen yritys hyötyy hyvästä kirjanpitäjästä. Myös laskutus voidaan ulkoistaa.

Työntekijät

Lopuksi on mietittävä, miten työtehtävien hoitaminen jakautuu yrityksessä. Usein yritystoiminnan alussa yrittäjällä on edessä paljon työtä ja pitkiä työpäiviä, sillä voi olla, ettei heti aluksi ole taloudellisesti mahdollista palkata henkilökuntaa.

Millainen on hyvä yrittäjä?

Yrityksen aloittaminen vaatii paneutumista ja oppimista riittää vielä tulevaisuudessakin. Hyvä yrittäjä on aina ajan tasalla uusista tuulista ja kehittää yritystään laadukkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Hyvä yrittäjä kuuntelee asiakaspalautetta ja muokkaa toimintaansa jatkuvasti sen mukaan. Joustavuus, sopeutuvuus ja oppimisen halu ovat yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia. Virheistä oppii, ja kokeneemmilta saa varmasti hyviä neuvoja.

Tekemällä oppii, mutta kouluttautuminenkin saattaa olla paikallaan. Kun hankit lisää tietoa alastasi, saat yrityksesi kukoistamaan. Erilaisia yrittäjäkoulutuksia järjestetään myös etänä verkossa, joten asuinkaupungillasi ei ole väliä.

Hyvä yrittäjä ei kangistu kaavoihin, vaan päivittää jatkuvasti tietotaitoaan. Oman alan julkaisut tarjoavat hyvää tietoa ja verkostoituminen kannattaa aina.

Jos haaveilet yrittäjyydestä, hyvällä valmistautumisella, realistisuudella ja rohkeudella unelmastasi voi tulla totta!