Kategoria: Ajankohtaista

Yritys ideoita metsästämässä – mitä se vaatii?

Yritys ideoita metsästämässä – mitä se vaatii?

Yritys ideoita metsästämässä

Onko haaveissasi yrittäjyys, mutta sinulla ei ole selkeää visiota mitä alkaisit tekemään? Kaikki osaavat tehdä jotain, mutta usein on vaikeaa tunnistaa omaa osaamistaan saati että uskoisi että kyseisellä taidolla voi tosiaan tehdä laskutettavaa työtä. Mutta on olemassa monia henkilöitä, jotka olisivat valmiita maksamaan juuri siitä mitä sinä osaat tehdä.

Kuinka yritysidea syntyy?

Silloin kun jokin jo olemassa oleva asia kohtaa toisen olemassa olevan asian, näiden yhdistelmästä saadaan aikaan uusi yhdistelmä eli idea. On mahdollista luoda yritys ideoita varta vasten järjestetyissä aivoriihissä, mutta tätäkin paremmin ideoita syntyy alitajunnan avulla.

Niinkin yksinkertainen asia kuin uni auttaa alitajuntaa tekemään töitä vaikuttaen näin luovuuteen sekä mielikuvitukseen. Unen avulla mieli saa työstää ja lajitella päivän tapahtumia. Ihan tyhjästä ideat harvoin syntyvät, vaan tarvitaan inspiraation lähteitä ja tietoja. Koko ajan näet, kuulet, luet ja opit asioita ja näistä tiedonjyvistä uudet ideat syntyvät.

Kun olet imenyt tietoa, voit työstää sitä pohtimalla ja tutkailemalla sitä eri puolilta. Tämän jälkeen on hyvä päästää asiasta irti ja antaa se alitajunnan haltuun. Monesti parhaimmat ideat syntyvätkin tehdessä jotain täysin rutiinihommaa, kuten suihkussa ollessa tai siivotessa.

Albert Einstein keksi suhteellisuusteorian tiskatessaan astioita lapsikatraan ympäröimänä. Aivojen ollessa automaattipilotin varassa rutiinihomman parissa, uudet ideat voivat nousta alitajunnasta pintaan. Tämä kuulostaa hieman paradoksaaliselta, sillä pitää lopettaa yrittäminen ja antaa alitajuisen mielen tehdä homma puolestasi. Ja kun idea on syntynyt, se reaaliajassa toimiminen pitää myös testata.

Mitä hyvä yritysidea vaatii?

Onnistunut yritysidea vaatii, että on olemassa joku, joka on valmis maksamaan palvelustasi tai tuotteestasi. Asiakkaan on siis saatava jotain hyötyä ideastasi ja sen on myös hyvä olla sopeutumiskykyinen, sillä maailma muuttuu koko ajan.

Voit miettiä, millaista osaamistasi voisit myydä ja mitä annettavaa sinulla olisi? Mitkä ovat vahvuutesi? Mitkä ovat päivän trendit? Myös kasvavalla toimialalla oleva yritysidea on hyvä, sillä markkinan ollessa suuri, on potentiaalisia asiakkaitakin runsaasti.

Onko yritysideasi kannattava?

Kun alat tarkemmin kehittämään yritysideaasi, tarkastele sitä objektiivisesti ja loogisesti. Kannattaa ottaa huomioon sellaiset näkökulmat, kuten:

 • Vastaako ideasi kysyntään?
 • Onko sinulla tarvittavaa osaamista sekä resursseja idean käytännön toteutukseen?
 • Kannattaako ideasi taloudellisesti?
 • Millaiset riskit yritysidealla on?

Hyvä yritysidea vastaakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä yrityksesi tekee?
 • Millaisia tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa?
 • Miten toteutat myynnin sekä markkinoinnin?
 • Ketkä ovat yrityksesi kohdeasiakkaita?
 • Mihin ongelmaan tai kysyntään yritysideasi tarjoaa ratkaisun?
 • Kuinka yrityksesi onnistuu erottumaan kilpailijoista?

On hyvä testata ideaa käytännössä ja kysyä myös potentiaalisilta asiakkailta mielipiteitä. Myös erilaiset pikakasinot joutuvat miettimään kuinka erottua kilpailijoista. Kannattaa hyödyntää myös ennakkotilauksia ja sosiaalisen median avulla tehtäviä kyselyitä, sillä ne auttavat saamaan omasta yritysideasta objektiivisen kuvan.

Yritysidean toteuttaminen

Yritys ideoita voivat olla myös täysin uudenlaiset konseptit, eli niitä ei vielä ole olemassa Suomen markkinoilla. Mikäli aiot perustaa yrityksen täysin uuden idean pohjalta, on syytä tehdä laskelmat ja pohjatyöt tarkasti kun ei ole olemassa valmiita vertailukohtia. Jos pohjatyöt on tehty erinomaisesti. on paljon helpompi myydä yritysideasi mahdollisille rahoittajille.

On myös mahdollista perustaa yritys perustuen sellaiseen ideaan, joka on jo olemassa markkinoilla. Tällöin kannattaa tutkia oman alueen alan kilpailijoita ja heidän käyttämäänsä hinnoittelua. On erittäin tärkeää erottua muista olevissa olevista yrityksistä, jotta yritysideasi olisi kilpailukykyinen.

Yksi mahdollisuus on myös yrityksen ostaminen tai alkaa vaikkapa franchising-yrittäjäksi. Tällöin voi rauhassa keskittyä kehittämään jo olemassa olevaa yritystoimintaa, eikä näin ollen tarvitse keksiä uutta yritysideaa.

Netissä suoritettavia yritysideoita

Online work

Virtuaaliassistenttitoiminnan voi aloittaa todella helposti ja nopeasti. Ja jopa varsin vähäisellä investoinnilla. Virtuaaliassistenttina tarjoat erilaisia palveluita yrityksille. Näitä voivat olla mm. sisällöntuotanto, hallinnolliset tehtävät, blogin kirjoittaminen, matkajärjestelyiden hoitaminen tai tekstien oikolukeminen sekä käännökset. 

Freelance-kirjoittaja tuottaa sisältöä blogeihin tai erilaisiin asiakirjoihin tai muuta kirjallista sisältöä nettisivustoille, lehdille, nettilehdille sekä muihin yritysten tarpeisiin. 

Hakemusten kirjoittajana ja muokkaajana autat asiakkaita luomaan selkeitä ja tehokkaita ansioluetteloita erottumaan edukseen. Myös oikoluku sekä hakemukseen tarvittavien kuvien ottaminen sopii sinulle, mikäli nautit kirjoittamisesta ja hieman valokuvaamisestakin. 

Graafinen suunnittelija luo visuaalisia kuvia välittämään ideoita  ja informaatiota kuluttajille. 

Jos olet luova ja omaat silmää suunnittelulle ja olet sinut erilaisten kuvankäsittelyohjelmien kanssa, tämä voi olla sinulle sopiva työ. 

Tulevaisuuden ammatit: Mitä sinun on tiedettävä

Tulevaisuuden ammatit

Työelämä on muuttumassa. Aikaisemmin yleiset ammatit ovat nyt vanhentumassa, ja uusia ammatteja on syntymässä. Jos haluat valmistautua tulevaisuuteen, sinun on tiedettävä, mitä nämä uudet ammatit ovat ja mitä taitoja tarvitset menestyäksesi niissä. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme joitakin tulevaisuuden kysytyimpiä ammatteja ja sitä, mitä sinun on tehtävä valmistautuaksesi niihin!

Terveydenhuolto

Terveydenhuoltoalan odotetaan olevan yksi tulevaisuuden kysytyimmistä ammateista. Väestön ikääntyessä ja lääketieteellisen teknologian kehittyessä terveydenhuollon ammattilaisten tarve kasvaa. Jos olet kiinnostunut urasta terveydenhuollon alalla, sinun kannattaa harkita sairaanhoitajan tai lääkärin opintoja.

Tietotekniikka

Toinen ammatti, jonka kysynnän odotetaan kasvavan, on tietotekniikka. Kun yhä useammat yritykset siirtyvät verkkoon, tarvitaan ihmisiä, joilla on taitoja hallita ja ylläpitää näitä järjestelmiä. Jos olet kiinnostunut urasta tietotekniikan alalla, sinun kannattaa harkita tietojenkäsittelytieteen tai tietojärjestelmien opiskelua.

Internet on tehnyt rahan ansaitsemisesta helpompaa kuin koskaan. Tarvitset vain oikeat taidot ja ajattelutavan menestykseen

Opetus

Kolmas ammatti, jonka kysyntä on jo nyt suurta, mutta jonka odotetaan kasvavan entisestään, on opetus. Maailman väestön odotetaan kasvavan, joten opettajia tarvitaan lisää kaikilla koulutusasteilla. Jos olet kiinnostunut opettajan urasta, sinun kannattaa harkita kasvatustieteen opintoja.

Valmennus

Valmennus odotetaan myös olevan tulevaisuudessa erittäin kysyttyjä. Yhä useammat ihmiset tunnustavat mielenterveyden merkityksen, joten valmentajille, jotka voivat auttaa ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa, on kysyntää. Jos olet kiinnostunut valmentajan urasta, sinun kannattaa harkita psykologian tai neuvonnan opiskelua.

Personal traineri

Kun ihmiset ovat entistä terveystietoisempia, he haluavat palkata jonkun, joka auttaa heitä pysymään kunnossa ja terveenä. Jos olet kiinnostunut personal trainerin urasta, sinun kannattaa harkita kinesiologian tai liikuntatieteen opintoja.

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi on ammatti, jonka odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Kun yhä useammat yritykset siirtyvät verkkoon, ne tarvitsevat ihmisiä, jotka voivat auttaa niitä saavuttamaan kohdeyleisönsä. Jos olet kiinnostunut urasta digitaalisen markkinoinnin alalla, sinun kannattaa harkita markkinoinnin tai viestinnän opiskelua.

Vaikuttaja

Vaikuttaja oon uudempi ammatti, jonka suosion odotetaan kasvavan. Sosiaalisen median suosion kasvaessa ihmiset kääntyvät vaikuttajien puoleen saadakseen suosituksia tuotteista ja palveluista. Jos olet kiinnostunut tulemaan vaikuttajaksi, sinun kannattaa harkita markkinoinnin tai viestinnän opiskelua.

Nämä ovat vain joitakin ammatteja, joiden kysynnän odotetaan olevan tulevaisuudessa suurta. Jotta voisit valmistautua näihin ammatteihin, sinun pitäisi harkita asiaa koskevien aineiden opiskelua yliopistossa. Oikeilla taidoilla ja pätevyyksillä voit menestyä missä tahansa näistä ammateista!

Miksi sinun pitäisi tietää tulevaisuuden työpaikat?

On tärkeää tietää tulevaisuuden työpaikoista, koska työelämä on muuttumassa. Aiemmin yleiset ammatit ovat nyt vanhentumassa, ja uusia ammatteja on syntymässä. Jos haluat valmistautua tulevaisuuteen, sinun on tiedettävä, mitä nämä uudet ammatit ovat ja mitä taitoja tarvitset menestyäksesi niissä.

Mitkä ovat tulevaisuuden kysytyimpiä ammatteja?

Joitakin tulevaisuuden kysytyimpiä ammatteja ovat terveydenhuolto, tietotekniikka, opetus, valmennus ja digitaalinen markkinointi.

Mitä pätevyyksiä näihin ammatteihin tarvitaan?

Jotta voisit pätevöityä näihin ammatteihin, sinun kannattaa harkita asiaankuuluvien aineiden opiskelua yliopistossa. Oikeilla taidoilla ja pätevyyksillä voit menestyä missä tahansa näistä ammateista!

Mitä hyötyä näistä ammateista on?

Kukin näistä ammateista tarjoaa erilaisia etuja. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa pelastamaan ihmishenkiä, tietotekniikan ammattilaiset voivat auttaa yrityksiä toimimaan sujuvasti, opettajat voivat muokata seuraavan sukupolven mieliä, valmentajat voivat auttaa ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa ja digitaalisen markkinoinnin ammattilaiset voivat tavoittaa laajan yleisön.

Miksi sinun pitäisi valmistautua tulevaisuuteen?

Nainen opiskelee

Tulevaisuuteen kannattaa valmistautua, koska työelämä muuttuu jatkuvasti. Kun olet tietoinen uusista ammateista ja suuntauksista, voit olla askeleen edellä urallasi. Oikeilla taidoilla ja pätevyyksillä voit menestyä missä tahansa ammatissa!

Kuinka valmistautua näihin tulevaisuuden töihin?

Jos haluat valmistautua tulevaisuuteen, sinun kannattaa harkita yliopisto-opiskelua. Oikeilla taidoilla ja pätevyyksillä voit menestyä missä tahansa näistä ammateista!

Mitä mieltä sinä olet?

Onko mielestäsi tärkeää tietää tulevaisuuden ammateista? Onko sinulla edellytykset menestyä näissä ammateissa? Kerro meille alla olevissa kommenteissa!

Kuinka inflaatio vaikuttaa kotitalouksiin?

inflaatio

Tavallinen kansa kuulee inflaatiosta puhuttavan tosi paljon uutisissa ja sosiaalisessa mediassa, mutta sen tarkka määritelmä ja vaikutusmekanismit ovat usealle silti vieraita. Inflaatio tarkoittaa rahan arvon heikkenemistä ja hintatason nousua. Se näkyy kuluttajille tuotteiden ja palvelujen hintojen nousuna. Kun hinnat nousee, rahan ostovoima laskee. Tämän johdosta samalla rahamäärällä saa hankittua aiempaa vähemmän tuotteita ja palveluja. Säästössä olevat rahatkaan ei ole suojassa inflaatiolta, koska rahan arvo alenee. Hyperinflaatiolla tarkoitetaan erityisen voimakasta inflaatiota, jolloin kulutushyödykkeiden hinnat nousevat pilviin. Deflaatio on taas inflaatiolle vastakkainen ilmiö, eli silloin hintataso laskee ja rahan arvo nousee. Hyvin yleisesti käytetty inflaation mittari on kuluttajahintaindeksi. Se mittaa kuluttajan tavaroista ja palveluista maksamaa keskimääräistä hintaa ja hinnanmuutosta. Se ottaa huomioon varsin kattavasti lähes kaikki ihmisen tarvitseman, kuten elintarvikkeet, asumisen, liikenteen, vapaa-ajan ja kulttuurin. Euroopassa keskuspankki pyrkii rahapolitiikalla pitämänään euroalueen inflaation ja deflaation hyvin maltillisena ja vakaana.

Inflaation vaikutukset kotitalouksiin ja yksittäisiin kuluttajiin ovat hyvin moninaiset riippuen muun muassa siitä, onko kyseessä yksineläjä, lapseton pariskunta, pienten lasten lapsiperhe vai murrosikäisten lasten lapsiperhe ja siitä missä asuu ja miten asuu sekä siitä, onko kyse yrittäjistä, palkansaajista, opiskelijoista, työttömistä vai eläkeläisistä. Täten inflaation seurauksia ei pysty tässä kertomaan kovin yksiselitteisesti, mutta mainittakoon muutamia näkökohtia kuitenkin. Inflaatiota pidetään tyypillisesti aina merkkinä talouskasvusta. Kuluttajahintojen nouseminen ei tavalliselle kansalle ole ollenkaan mieluista, mutta yleensä sen seurauksena myös palkat nousevat. Tosin inflaation seurauksena myös yritysten investointihalukkuus vähenee ja henkilöstökuluja karsitaan.

Inflaation konkreettinen vaikutus on siis kuluttajahintojen nouseminen. Otetaan esimerkkinä vaikka leipäpaketti, jonka hinta vuosi sitten toukokuussa oli 2,50 €. Tänä vuonna toukokuussa sen hinta olisi 2,50 € * 1,091 = 2,73 €. Tällöin hinta olisi noussut tarkalleen 9,01 %, joka on Eurostat:n mukaan ruuan ja alkoholittomien juomien hinnannousu toukokuusta 2021 toukokuuhun 2022. Kuluttajahintaindeksissä on mukana muutakin kuin elintarvikkeet. Autojen polttoaineiden hinnat ovat lähteneet huimaan nousuun, sillä bensiini 95 E10 maksoi toukokuussa 2021 keskimäärin vain 1,66 €/litra, kun toukokuussa 2022 sen keskimääräinen hinta oli jo 2,30 €/litra. Bensiinin hinta on siis noussut vuodessa peräti 38,6 %! Kuluttajahintojen nousu johtuukin nyt pääosin juuri huomattavasti nousseista energiakustannuksista. Joskus käy niinkin, että jotkut yksittäiset seikat alentavat kokonaisinflaatiota. Tilastokeskus uutisoi 13.8.2021 inflaation lievän laskun aiheutuneen muun muassa rahapelien hintojen laskusta – liekö sitten syynä kilpailun kiristyminen alalla vai rahapelien siirtyminen entistä enemmän internettiin. Jos tämä asia kiinnostaa syvällisemmin, kannattaa tarkastaa sivusto kasinopartio.com.

Vuodenvaihteessa tehtyjen kyselyjen mukaan yli kolmasosa vastaajista on joutunut tinkimään joistakin menoista inflaation vuoksi. Hintojen nousu vaikuttaa kipeimmin juuri niihin kotitalouksiin, joissa talous on jo ennestään kireä. Pienituloiset kotitaloudet ovatkin joutuneet kevään aikana tinkimään lisää menoistaan. Pienituloisten kotitalouksien joukossa on varsin vähän niitä kotitalouksia, joilla on säästöjä pahan päivän varalle. Suurin osa heistä elää niinsanotusti kädestä suuhun. Yleisesti osa kotitalouksista pystyy nyt käyttämään aiempia säästöjään välttämättömyyshyödykkeiden hankkimiseen.

Kaikilla kotitalouksilla on nyt edessä oman talouden sopeuttaminen, niin että välttämättömät menot pystytään maksamaan ja jos mahdollista, jotain laitetaan jonkin verran säästöön tulevaisuuden varalle. Yleensä sopeuttaminen tarkoittaa esimerkiksi tinkimistä ulkona syömisestä ja matkustelusta. Sopeuttaminen on tarpeen, jos tulot eivät kasva samassa tahdissa menojen kanssa. Kuluttajaliiton mukaan inflaatio kohtelee suomalaisia hyvin eriarvoisesti. Yksittäisillä kulutusvalinnoilla, esim. asumisen ja liikkumisen suhteen, on suuri vaikutus kuluttajan omaan inflaatioon. Pahimmillaan inflaatio on Kuluttajaliiton esimerkkitalouksissa yli 10 %:n luokkaa ja alimmillaan vain noin 3 %:n luokkaa. Korkein inflaatio johtui lämmitysöljystä ja autoilusta. Ne kotitaloudet, joissa asutaan vuokralla ja käytetään joukkoliikennettä, ovat säästyneet pahimmalta inflaatiolta.

Pienituloisten kotitalouksien lisäksi todella tiukalla ovat nyt myös ne kotitaloudet, joissa on suuret asuntolainat ja lapset asuvat vielä kotona. Asuntolainavelallisten asumiskustannukset nousevat kahdella tavalla: kohonneet lämmitys- ja korjauskulut ja korkeammat korkokulut. Suurella osalla asuntovelallisia lainat on sidottu 12 kk:n euribor-korkoon ja se on huhtikuun puolivälissä noussut plussan puolelle. Ennakoidaan, että tulevan vuoden aikana se asettuisi noin kahden prosentin tasolle. Asuntovelallisille tilanne on uusi, mutta ei onneksi täysin katastrofaalinen, sillä Suomessa lainanottajien maksukyky testataan lainan oton yhteydessä jopa 6 %:n korkotasolla. Kahden prosenttiyksikön koron nousu tarkoittaa 200 000 euron asuntolainassa 4 000 euron lisäkustannuksia vuositasolla ja 333 euron lisäkustannuksia kuukausitasolla.

Dollarit

Jotain hyvääkin inflaatiossa kuitenkin on:

 • Eläkeläisten asema paranee vuoden 2023 alussa, kun eläkkeet nousevat yli viisi prosenttia.
 • Kiinteistöjen arvot nousevat
 • Yleensä on kyse talouskasvusta
 • Palkat nousevat
 • Jos asuntolainan korko on alempi kuin inflaatio, on reaalikorko negatiivinen ja inflaatio syö osan asuntolainasta.

Euroopan inflaatio huitelee ennätyksessä todella monessa maassa – muun muassa Bulgariassa, Liettuassa, Unkarissa ja Latviassa elintarvikkeiden inflaatioprosentit pyörivät 20 %:n molemmin puolin. Tällä hetkellä elintarvikeinflaatio Turkissa on Euroopassa kaikkein kovinta ollen peräti 91,6 % viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun. Suomi on tässä tilastossa sijalla 10., kun Suomea pienempi elintarvikkeiden inflaatio on Itävallassa, Italiassa, Belgiassa, Islannissa, Luxemburgissa, Ranskassa, Irlannissa, Norjassa ja Sveitsissä. Vähiten elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet juuri Sveitsissä (1,1 %) ja Norjassa (2,5 %). Näitä maita on tähän saakka muutoinkin totuttu pitämään kuluttajahintojen osalta melko kalliina.

Nämä kasinot tarjoavat parhaat bonukset 2020

Nettikasino

Kasinobonukset houkuttelevat peliharrastajia vaihtamaan nettikasinoa, sillä uusi pelaaja voi saada satoja euroja pelirahaa – ja vielä lisäksi ilmaiskierroksia. Tsekkaa tästä listasta, millaisia kasinonbonuksia voit saada vuonna 2020. Jokainen nettikasino on erilainen, ja kaikki niistä tarjoavat varsin varteenotettavia bonuksia. Kasinobonukset ovat tänä päivänä melko isoja: voit saada jopa 1500 euron talletusbonuksen. Rahat ovat kuitenkin nostettavissa vasta sitten, kun ne on pelattu tarpeeksi monta kertaa – määrä selviää kunkin kasinon bonusehdoista.

Tämän artikkelin lisäksi hyvä vaihtoehto löytää kasinobonuksia on Casinoproffa. Casinoproffa talletusbonukset ovat aina ajan tasalla, joten jos aihe kiinnostaa, kurkkaa ihmeessä sivu läpi!

Nomini – 7 eri tervetuliaisbonusta

Kun tutustut hauskaan ja pirteään Nomini-kasinoon, tarjotaan sinulle peräti 7 erilaista tervetuliaisbonusta, eivätkä ne ole aivan vähäpätöisiä. Tämä kasino ei vaadi rekisteröitymistä, eli pääset pelaamaan verkkopankkitunnuksien avulla. Samalla hoituu talletuksenkin tekeminen, ja sitten kaikki onkin valmista pelaamista varten. Voittojen kotiutustakaan ei tarvitse kauaa odotella, sillä tämä nettikasino panostaa nopeuteen.

Simppeli on…no, simppeli

Simppeli on suomalainen nettikasino, mikä ei vaadi rekisteröitymistä. Talletus käy samalla kertaa tunnistautumisen kanssa, ja ensitalletuksen yhteydessä voit saada jopa 500 euron bonuksen. 500 euroa ei ole mikään pikkuraha. Simppeli on kaikin puolin helppokäyttöinen nettikasino, joka sopii kaikille käytännöllisyyttä ja nopeutta arvostaville.

YoYo Casinon kampanjat ovat huikeita

Kun alat pelata YoYo Casinolla, voit saada mukavan 500 euron bonuksen. Lopullinen summa riippuu siitä, kuinka paljon talletat pelitilille, sillä kasino antaa saman verran bonusrahaa (kuitenkin ”vain” 500 euroon asti. Talletusbonuksen lisäksi uusi pelaaja saa 100 ilmaiskierrosta. YoYo Casino lanseeraa huikeita kampanjoita, joten kannattaa olla kuulolla.

21.com ei säästele kasinobonuksissa

Kun etsit nettikasinoa, mikä toimii erinomaisesti myös mobiililaitteilla ja mikä ei säästele bonuksissa, valitse nettikasino nimeltä 21.com. Uusi pelaaja voi saada jopa 1000 euron bonuksen ja peräti 1000 ilmaiskierrosta. Pelaaminen ei lopu ihan heti, sillä erilaisia pelejä on yli 1000.

Casoolan pelivalikoimissa on sinunkin suosikkipelisi

Casoolan pelivalikoima on niin suuri, että siellä on varmasti sinunkin suosikkipelisi sekä kokonaan uusia tuttavuuksia. Talletus hoituu nopeasti, ja uutena pelaajana saat sata ilmaiskierrosta. Casoolan(kin) voitot ovat verovapaita – asian saa selville tarkastamalla, onko uudella nettikasinolla jonkin EU- tai ETA-maan pelilisenssi.

Lucky Days – nopeasti laajan pelivalikoiman pariin

Lucky Days -kasino voi tarjota sinullekin varsin onnellisia päiviä – se selviää pikarekisteröinnin jälkeen! Uusi pelaaja saa 100 ilmaista kierrosta, ja bonusrahaa aina tuhanteen euroon asti. Tämä suomenkielinen kasino tarjoaa yli tuhannen kasinopelin valikoiman, joten voit sanoa hyvästit tylsille päiville.

Kolmen eri bonuksen nettikasino on iGame

Kotimainen iGame-nettikasino tarjoaa kolmea erilaista bonusta ja mukavia hetkiä laadukkaiden kasinopelien parissa. 300 euron bonus ja 400 ilmaiskierrosta ovat hyviä syitä klikata itsensä tälle nettikasinolle ja kokeilla, onko tänään onnettaren suosiossa.

BuranCasino ei vaadi rekisteröitymistä

BuranCasino saattaa sopia lääkkeeksi päänsärkyyn – ainakin silloin, jos se aiheutuu työstressistä tai tekemisen puutteesta. BuranCasino ei vaadi rekisteröitymistä, joten pääset todella nopeasti nollaamaan aivosi ja tekemään jotain kivaa. 500 euron enimmäisbonus sekä 200 ilmaiskierrosta ovat hyviä lisähoukuttimia. Jos vietät paljon aikaa tämän nettikasinon mukavien pelien ja jännittävien turnausten parissa, pääset VIP-klubiin.

Sloty Casino tunnetaan avokätisistä bonuksista

Jos valintasi kohdistuu Sloty Casinoon, voit saada todella avokätisiä kasinobonuksia – vai mitä sanot 300 ilmaiskierroksesta ja peräti 1500 euron talletusbonuksesta? Sloty Casinon puolesta puhuu myös persoonallinen teema ja se, että tällä nettikasinolla on varsin helppoa toimia ja pelata.

VulkanVegas on uusi luottokumppanisi

VulkanVegas saattaa osoittautua uudeksi luottokumppaniksesi kasinomaailmassa. Jännittäviä turnauksia ja pelejä riittää pitkäksi ajaksi eteenpäin, onhan tämän nettikasinon valikoimissa yli 2000 peliä. Jopa tuhannen euron kasinobonus tuo hyvän mielen heti alkuun – varsinkin, kun se kruunataan 50 ilmaiskierroksella. Kokeile myös onnenpyörää!

Librabet houkuttelee monin eri tavoin

Librabet on nettikasino, mitä voi hyvällä syyllä kutsua varsin houkuttelevaksi. Kokenutkin pelaaja lämpenee jopa 500 euron bonukselle ja 200 ilmaiskierrokselle, laajalle pelivalikoimalle ja moneen eri makuun sopiville turnauksille sekä kampanjoille.

Betsafe on vedonlyöjän valinta

Betsafe-logo

Betsafe sopii niin vedonlyöjille kuin kasinopelienkin harrastajille. Uuden pelaajan 1000 euron bonus on oiva tapa kasvattaa pelikassaa. Luvassa on isoja kierroksia, laaja pelivalikoima ja paljon mahdollisuuksia lyödä vetoa.

Joudutko olemaan kotona koronan takia? Tässä tekemistä kotikaranteeniin

Suomessa ei liene montaakaan ihmistä, joiden elämään korona ei olisi vaikuttanut. Moni joutuu olemaan eristyksissä kotonaan – jos ei aivan täydellisessä karanteenissa, niin ainakin ihmiskontakteja ja kodin ulkopuolella liikkumista vältellen. Mitä tehdä kotona, kun normaali elämä on tauolla?

Onneksi netti toimii koronasta huolimatta. Netin avulla voi elää täysipainoista elämää, vaikka ei pääsisikään liikkumaan kodin ulkopuolella. Tästä artikkelista löydät hyviä vinkkejä kaikkeen mukavaan! 

Netissä voi pelata rahapelejä

Vaikka Veikkaus on sulkenut peliautomaattinsa, ei sinun tarvitse välttämättä olla pelaamatta rahapelejä: netistä löydät parhaimmat casinosivut pelaajille. Tosissaan pelaavat peliharrastajat suosivat muutenkin nettikasinoita, sillä niillä on paremmat palautusprosentit kuin Veikkauksella. Lisäksi peliharrastaja voi saada kasinobonuksia, eli joko ilmaista pelirahaa tai ilmaiskierroksia. Nettikasinot toimivat yötä päivää, ja pelejä voi pelata myös älypuhelimella. Tartuntariski on nolla, ja mikä piristäisi tylsää päivää paremmin kuin kasinovoitto!

Parhaat elokuvat ja sarjat löytyvät netistä

Popcorn

Televisiosta tulee päiväaikaan lähinnä ostoskanavia ja uusintoja. Onneksi netistä löytää parhaat elokuvat ja sarjat, ja ne voi katsoa ilman ärsyttäviä mainoskatkoja. Monet suoratoistopalvelut tarjoavat ilmaista kokeilujaksoa, mutta jäsenyys ei sen jälkeenkään ole kovin kallis. Suoratoistopalvelun kuukausimaksu on yleensä vähemmän kuin yksi elokuvalippu, eli esimerkiksi 9,95 euroa. Sitä vastaan pääset näkemään ehkä jopa satoja erilaisia elokuvia ja TV-sarjoja. 

E-kirjan saa heti luettavakseen

Korona on sulkenut kirjastot. Jos ei pääse kirjakauppaankaan, ei hätää: nettikaupoista voit ostaa kaikki haluamasi kirjat kotiinkuljetuksella. Kotiinkuljetuksessa saattaa mennä viikonkin verran, mikä on pitkä aika. Mitä jos ostaisitkin e-kirjan tai äänikirjan? Sen saat heti tutustuttavaksesi, eikä sinun tarvitse järjestää sille tilaa hyllystä. E-kirja tai äänikirja on aina mukana, ja ne ovat usein painettuja kirjoja edullisempiakin. Toimituskulujakaan ei tarvitse maksaa!

Nettijooga, nettivalmennus ja nettikeskusteluryhmät

Kuntosalille tai uimahallille ei pääse, mutta liikkuminen tekisi hyvää. Onneksi netistä löytyy ohjattuja jumppia, joogatunteja ja meditaatioita. 

Psykoterapeutin, personal trainerin, elämäntaitovalmentajan tai reikihoitajan voi tavata myös etänä. Ei haittaa, jos sinulla ei ole webbikameraa, sillä tapaaminen voidaan yleensä järjestää myös WhatsAppilla. 

Varsinkin ekstroverttejä voi ahdistaa se, ettei muiden ihmisten tapaaminen ole mahdollista. Apu saattaa löytyä netin keskusteluryhmistä. Kavereiden kuulumiset voi selvittää Facebookin ja muiden sosiaalisen median kanavien kautta.

Voisinko ansaita netissä tai löytää uuden työpaikan?

Jos korona vei työpaikan, voit käyttää kotikaranteenin etsiäksesi uutta työpaikkaa. Monikaan firma ei rekrytoi juuri nyt, mutta voit hioa hakemuksen ja CV:n huippuunsa. Päivitä myös LinkedIn ja kuvaa itsestäsi lyhyt esittelyvideo – sellaista tarvitaan usein työtä hakiessa.

Jos olet hyvä kielissä tai kirjoittamisessa, voit löytää netistä keikkatöitä kotikaranteenin ajaksi. Myös koodarit ja graafiset suunnittelijat saattavat löytää keikkatöitä karanteenin ajaksi. Nyt jos koskaan on aika perustaa oma blogi tai vlogi, mutta kannattaa muistaa, että voi mennä vuosi, ennen kuin se alkaa tuottaa – eikä välttämättä silloinkaan.

Netistä ohjeet musiikki- ja käsityöharrastukseen sekä kokkaamiseen

Internetistä voit saada opetusta musisointiin. Käsityöaiheisilta verkkosivuilta löydät uusia askartelu- tai vaikka kirjoneuleohjeita. Voit myös etsiä uusia reseptejä ja tehdä erilaista ruokaa vaikka joka päivä. Ruokatarpeet voit tilata netistä kotiinkuljetuksella. 

Kaapit kuntoon ja uusi maali seiniin

Jos olet karanteenissa mutta hyvässä kunnossa, voit järjestellä kaapit ja laittaa kaiken turhaan myyntiin nettiin. Esimerkiksi Tori.fi:ssä tehdään nyt paljon kauppaa. Karanteenin voi käyttää myös muiden tekemättömien asioiden hoitoon. Nyt on mahdollisuus kiinnittää puuttuvat listat, maalata makuuhuone, uusia keittiönkaappien vetimet ja opettaa koira antamaan tassua. Maalit ja muut tykötarpeet tilaat kätevästi netistä.

Vaatekaappi

Kasvien esikasvatus alkaa helmi-maaliskuussa

Jos olet unelmoinut omalla pihalla kasvavasta lähiruoasta, ala kasvattaa taimia. Osa kasveista kylvetään jo helmi-maaliskuussa, osa huhtikuussa. Netissä on paljon tietoa kasvimaan perustamisesta ja hoidosta, joten hanki tietoa ja tilaa ruukkuja, kasvilaatikoita tai vaikka kasvihuone jo valmiiksi. 

Laita talous kuntoon

Monet koulutustilaisuudet on peruttu, mutta ilmaisia ja maksullisia webinaareja järjestetään yhä. Osallistu vaikka talousvalmennukseen ja tee suunnitelma oman talouden tasapainottamisesta. Valitse sopiva velanmaksu- tai sijoitusstrategia, ja aloita matkasi kohti taloudellista vapautta. Aloita vaikka kilpailuttamalla vakuutukset ja sähkösopimus netissä.